1ste leerjaar B

Ben je er nu al zeker van dat je een praktisch beroep wil uitoefenen of dat je met je handen iets wil doen, dan kan je kiezen voor het eerste leerjaar B. Je kan in 1B starten zonder het getuigschrift basisonderwijs. Je moet echter 12 jaar worden voor eind december van het schooljaar dat je in 1B zit.

In het eerste leerjaar B krijg je de kans om de leerstof van de derde graad van het basisonderwijs verder eigen te maken. Je maakt graag creaties met materialen zoals hout, textiel, bloemen en papier. Er wordt extra aandacht besteed aan Nederlands (spelling en lezen) en wiskunde (het inoefenen van de vier hoofdbewerkingen).
Sociale activiteiten (leefsleutels) is een lessenpakket in sociale vaardigheden en relationele vorming. Het is een preventieprogramma gericht op communicatie, omgaan met anderen, omgaan met gevoelens, kritisch denken, weerbaar zijn en andere sociale vaardigheden. Tijdens dit lessenpakket wordt er ook gewerkt aan de basisvaardigheden ICT, aan een goede leerhouding en studiegeest.
Na 1B bestaat de mogelijkheid om het 1ste leerjaar A of het beroepsvoorbereidend leerjaar te volgen.

1ste leerjaar B

 
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke oefening 2
maatschappelijke vorming 3
muzikale vorming 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 6
plastische opvoeding 3
sociale activiteiten 1
techniek 6
wiskunde 4
.  
TOTAAL 32

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde

 

U bevindt zich hier: Home Studieaanbod Eerste graad 1ste leerjaar B Aanpassingsklas