2A

Je gaat graag naar school en hebt ruime interesses. Niet alleen wiskunde, talen en wetenschappen liggen je wel, maar ook economie draagt je interesse weg... Verder boeit het je ook te weten hoe onze maatschappij georganiseerd is en hoe menselijke relaties ineen steken. Kortom, je wil kennis opdoen in vele verschillende domeinen.

Vernieuwing: Nieuwe lessentabellen vanaf 2020-2021:

Algemene vorming

Geschiedenis 2                  Nederlands 4
Godsdienst 2   Wiskunde 4
Lichamelijke opvoeding 2   Muzikale opvoeding 1
Moderne vreemde talen     Plastische opvoeding 1
     - Engels 2   Techniek 2
     - Frans 3   Natuurwetenschappen    1
          Aardrijkskunde 1
         25

3 basisopties

Klassieke talen (Latijn) 5
  Latijn 5
Keuzegedeelte 2
  Economie of wetenschappen
  Flex (= Wiskunde, Frans, Nederlands)  1

 

Basisoptie Maatschappij & Welzijn 5
Maatschappij & Welzijn 5
Keuzegedeelte 2
  Economie of Moderne vreemde talen (Engels, Frans)
  Flex (= Wiskunde, Frans, Nederlands)  1

 

Basisoptie Moderne talen & wetenschappen (2/3 of 3/2) 5
  Moderne talen & wetenschappen (2/3 of 3/2) 5
Keuzegedeelte 2
  Economie of Maatschappij & Welzijn
  Flex (= Wiskunde, Frans, Nederlands)  1

 

 Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu