2A

Je gaat graag naar school en hebt ruime interesses. Niet alleen wiskunde, talen en wetenschappen liggen je wel, maar ook economie draagt je interesse weg... Verder boeit het je ook te weten hoe onze maatschappij georganiseerd is en hoe menselijke relaties ineen steken. Kortom, je wil kennis opdoen in vele verschillende domeinen.

Vernieuwing: Nieuwe lessentabellen vanaf 2020-2021:

Algemene vorming

Geschiedenis 2                  Nederlands 4
Godsdienst 2   Wiskunde 4
Lichamelijke opvoeding 2   Muzikale opvoeding 1
Moderne vreemde talen     Beeld 1
     - Engels 2   Techniek 2
     - Frans 3   Natuurwetenschappen    1
          Aardrijkskunde 1
         25

3 basisopties

Klassieke talen (Latijn) 5
  Latijn 5
Keuzegedeelte 2
  Economie / Wetenschappen / Maatschappij & welzijn                                (de leerlingen maken hieruit twee keuzes)
  Flex (= Wiskunde, Frans, Nederlands)  1

 

Basisoptie Maatschappij & Welzijn 5
Maatschappij & Welzijn 5
Keuzegedeelte 2
  Economie / Wetenschappen / Moderne talen (Engels)                                      (de leerlingen maken hieruit twee keuzes)
  Flex (= Wiskunde, Frans, Nederlands)  1

 

Basisoptie Moderne talen & wetenschappen 5
  Moderne talen (Engels en Frans) & wetenschappen (2/3) 5
Keuzegedeelte 2
  Economie / Moderne Talen / Maatschappij & Welzijn                                   (de leerlingen maken hieruit twee keuzes)
  Flex (= Wiskunde, Frans, Nederlands)  1

 

 Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu