2de graad Economische Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Economische Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.


Profiel van de leerling

Als leerling in de studierichting Economische Wetenschappen toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kun je logisch redeneren. Je verwerkt complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.


Economische Wetenschappen             

3de jaar

4de jaar

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Frans 4 4
Duits 0 2
Natuurwetenschappen    
    Fysica 1 1
    Biologie 1 1
    Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV(1) 1 0
Wiskunde 5 5
Economie 4 4
Informatica 1 0
Artistieke vorming 1 0
   
Totaal 32 32

(1) Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming

 

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde

 

U bevindt zich hier: Home Lessentabellen Tweede graad D-finaliteit Economische Wetenschappen