2de graad Latijn

Profiel van de studierichting

Latijn is een sterk theoretisch studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.


Profiel van de leerling

Als leerling in de studieriching Latijn toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kun je logisch redeneren. Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel. Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijn en de Romeinse cultuur. Je wilt op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Je wilt teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.


Latijn                              

3de jaar

4de jaar

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Frans 4 4
Duits 0 1
Natuurwetenschappen    
     Fysica 1 1
     Biologie 1 1
     Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV(1) 1 0
Latijn 5 5
Wiskunde 5 5
Informatica 1 0
   
Totaal 32 32

(1) Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming

 

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde