2de graad Natuurwetenschappen

Profiel van de studierichting
 
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Profiel van de leerling
 
Als leerling in de studierichting Natuurwetenschappen toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kun je logisch redeneren. Je verwerkt complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch inzichtelijk denken.

Natuurwetenschappen

3de jaar

4de jaar

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Frans 4 4
Duits 0 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV(1) 1 0
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie  2 2
Fysica 3 3
Informatica 1 0
Artistieke vorming                                        1 0
   
Totaal 32 32

(1) Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming

 

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde

 

U bevindt zich hier: Home Lessentabellen Tweede graad D-finaliteit Natuurwetenschappen