2de graad Maatschappij en Welzijn

Profiel van de studierichting

Maatschappij en Welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding, ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.


Profiel van de leerling

Als leerling in de studierichting Maatschappij en Welzijn ben je sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Je gaat met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maakt graag kennis met verschillende doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.


Maatschappij en Welzijn           

3de jaar

4de jaar

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
So-ec vorming 1 0
Wiskunde 3 + 1 3 + 1
Maatschappij en welzijn    
              Anatomie en fysiologie 1 1
              Gezondheidsbevordering en Indirecte Zorg 4 6
              Ontwikkeling en pedagogisch handelen 4 4
Informatica 1 0
Artistieke vorming 1 1
   
Totaal 32 32

 

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde

 

 

U bevindt zich hier: Home Lessentabellen Tweede graad D/A-finaliteit Maatschappij en Welzijn