2de graad Zorg en Welzijn

Deze opleiding richt zich tot jongeren met een interesse voor sociaal gerichte beroepen, vooral in de verzorgende sector. De combinatie van een degelijke algemene vorming met een uitgebreid gamma van handvaardigheden en praktische oefeningen, maakt deze studierichting bijzonder geschikt voor diegenen die zich geroepen voelen voor een mensondersteunend beroep.
 

Zorg en Welzijn

 

 

3de jaar

 

 

4de jaar

gepland SJ 

'22-'23

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Zorg en welzijn 17 17
          Omgangskunde    
          Maaltijdzorg    
          Interieur en linnenzorg                                    
          Gezond en wel    
Project Algemene Vakken (PAV) 8 8
          Nederlands    
          Natuurwetenschappen    
          Wiskunde    
          Maatschappelijke vorming    
Artistieke vorming 1 1
   
Complementair 0 0
Totaal 32 32


Vanaf de tweede graad en verder in de derde graad wordt er gewerkt met 'geïntegreerde vakken', nl. vakken die met elkaar verweven zijn of één vak vormen. In de tweede en derde graad integreert 'project algemene vakken (PAV)' en 'Zorg en welzijn' verschillende deelvakken.
 
 
 
 
Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde