2de graad Verzorging - Voeding

Deze beroepsopleiding richt zich tot jongeren met een interesse voor sociaal gerichte beroepen vooral in de verzorgende sector. De combinatie van een degelijke algemene vorming met een uitgebreid gamma van handvaardigheden en praktische oefeningen, maakt deze studierichting bijzonder geschikt voor diegenen die zich geroepen voelen voor een mensondersteunend beroep.

In onze school kun je in de 2de graad bso de studierichting 'verzorging – voeding' volgen.


Verzorging - voeding

3de jaar 4de jaar
Frans 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
muzikale opvoeding 1 1
plastische opvoeding
2 2
project algemene vakken 6 6
verzorging - voeding 16 16
.    
TOTAAL 32 32

Vanaf de tweede graad en verder in de derde graad wordt in bso gewerkt met 'geïntegreerde vakken', nl. vakken die met elkaar verweven zijn of één vak vormen. In de tweede en derde graad bso integreert project algemene vakken (PAV) en verzorging-voeding verschillende deelvakken.
 
 
 
 
 
Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde

 

U bevindt zich hier: Home Studieaanbod Tweede graad BSO Voeding en Verzorging