2de graad Zorg en Welzijn

Profiel van de studierichting
 
Zorg en Welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Profiel van de leerling
 
Als leerling in de studierichting Zorg en Welzijn ben je sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.
Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en leert de samenleving in al haar diversiteit kennen. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groei je in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Je bent geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevatten. Je voert diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden … 

Zorg en Welzijn

3de jaar

4de jaar

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Frans 2 2
Zorg en welzijn    
          Gezond en wel 3
          Interieur en linnenzorg 5
          Maaltijdzorg         5
          Omgangskunde 4
Project Algemene Vakken (PAV) 8 8
          Nederlands    
          Natuurwetenschappen    
          Wiskunde    
          Maatschappelijke vorming    
Artistieke vorming 1 1
   
Complementair 0 0
Totaal 32 32


Vanaf de tweede graad en verder in de derde graad wordt er gewerkt met 'geïntegreerde vakken', nl. vakken die met elkaar verweven zijn of één vak vormen. In de tweede en derde graad integreert 'project algemene vakken (PAV)' en 'Zorg en welzijn' verschillende deelvakken.
 
 
 
 
Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 3

muzikale opvoeding 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 6

plastische opvoeding 3

sociale activiteiten 1

techniek 6

wiskunde

 

U bevindt zich hier: Home Lessentabellen Tweede graad A-finaliteit Zorg en Welzijn