×

Waarschuwing

This parser only supports VCARD and VCALENDAR files
Content is:Error 404 (Niet gevonden)!!1*{

2de graad Humane Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Humane Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.


Profiel van de leerling

Als leerling in de studierichting Humane Wetenschappen toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kun je logisch redeneren. Je verwerkt complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Twijfel je nog tussen deze richting en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen? Hier kan je verder lezen over de verschillen tussen de twee richtingen.

Humane Wetenschappen                             

3de jaar

4de jaar

Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Frans 4 4
Natuurwetenschappen    
          Fysica 1 1
          Biologie 1 1
          Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV(1) 1 0
Wiskunde 4 4
Sociologie & Psychologie 3 3
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 1 2
Informatica 1 0
Artistieke vorming 1 0
   
Totaal 32 32

(1) Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming

 

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.

U bevindt zich hier: Home Lessentabellen Tweede graad D-finaliteit Humane Wetenschappen