Artikelen

Deze beroepsopleiding richt zich tot jongeeren met een interesse voor sociaal gerichte beroepen vooral in de verzorgende sector. De combinatie van een degelijke algemene vorming met een uitgebreid gamma van handvaardigheden en praktische oefeningen, maakt deze studierichting bijzonder geschikt voor diegenen die zich geroepen voelen voor een mensondersteunend beroep.

In onze school kun je in de 2de graad bso de studierichting 'verzorging – voeding' volgen.


Verzorging - voeding

4de jaar
Frans 2
godsdienst 2
informatica 1
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
plastische opvoeding 2
project algemene vakken 6
verzorging - voeding 16
.  
TOTAAL 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf de tweede graad en verder in de derde graad wordt in bso gewerkt met 'geïntegreerde vakken', nl. vakken die met elkaar verweven zijn of één vak vormen. In de tweede en derde graad bso integreert project algemene vakken (PAV) en verzorging-voeding verschillende deelvakken.
 
 
Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu.
 
U bevindt zich hier: Home