Leren leren

Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen betere leerprestaties kunnen behalen, als zij zelf goed de regie kunnen voeren over hun eigen leerproces. Daarvoor moeten ze bewust verschillende leerstrategieën combineren, zoals relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren.

Hoe kan je gericht plannen? Hoe bereid ik best een taak, een toets of een proefwerk voor? … Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te weten hoe je hieraan moet beginnen. Nochtans is dit o.a. een niet te missen vaardigheid om leerachterstand te vermijden. Als school vinden we het belangrijk om de zin naar je eigen leerproces in handen te nemen aan te wakkeren en onze leerlingen hier verder in te begeleiden. Zo willen we hen de basis aanreiken om beter te studeren.

In de eerste graad hebben alle leerlingen een klasuur met hun titularis. Elke week zal de klastitularis met jou en je klasgenoten praten en werken rond interessante of belangrijke thema’s: Smartschool, de sfeer in de klas, moeilijke situaties, fijne activiteiten, tips om goed te leren, uitleg over studiekeuzes. Hier komt het thema “leren leren” uitgebreid aan bod. Voor elke proefwerkenreeks zal je titularis je voorbereiden aan de hand van een bundeltje met leerstofoverzichten per vak en extra tips.

In de tweede en derde graad geven je vakleerkrachten studietips doorheen hun lessen. Daarnaast zal het GOK-team klassen uit het 3de en 5de jaar algemene sessies rond leren leren aanbieden. Deze studietips zijn ook digitaal ter beschikking voor al onze leerlingen.

Leerlingen uit het 4de, 6de en 7de jaar die nood hebben aan meer ondersteuning kunnen zich inschrijven voor een cursus studiecoaching. Na deze cursus kunnen leerlingen aansluiten bij verschillende workshops rond bepaalde thema’s (zoals motivatie, planning, schematiseren, …) waarbij we verschillende onderdelen van leren leren verder inoefenen.

Interesse in het aanbod? Bekijk hier de inhoud van onze cursus studiecoaching!

Foto website   studiecoaching

U bevindt zich hier: Home Studiebegeleiding Leren leren