Sessies blind typen

De onderwijsvernieuwing en de alsmaar groter wordende digitale schoolomgeving verhoogt de nood aan de vaardigheid ‘blind typen’. Als school willen we dan ook inspelen op de vraag van leerlingen om deze extra vaardigheid onder de knie te krijgen.

Wie het ‘blind typen’ vaardig is, zal tijdens een les waar het gebruik van een laptop gevraagd wordt, efficiënter kunnen werken en cruciale informatie zal minder snel gemist worden. Daarnaast is het beheersen van deze vaardigheid een extra pluspunt als je gaat verder studeren en/of gaat werken. Wist je dat de vaardigheid blind typen ook mooi op jouw CV staat? Er zijn kortom enkel en alleen maar voordelen op te noemen.

Hieronder een paar praktische details:

Hoe inschrijven? 📝

  • De leerlingen van de 3de graad krijgen via een Smartschoolbericht een uitnodiging om zich in te schrijven voor de sessies blind typen. Je kan bij de inschrijving aangeven met welke leerlingen je graag samenzit bij het aanleren van deze vaardigheid. Op termijn kan het zijn dat dit aanbod zich ook uitbreidt naar de 2de graad. De communicatie hierover zal opnieuw via Smartschool gebeuren.
  • Er zijn voorlopig 2 inschrijvingsmomenten, nl. bij de start van het schooljaar en net voor de kerstvakantie. Op termijn kunnen er inschrijvingsmomenten bijkomen.

Wanneer en waar gaan de sessies door? 🕕

  • In ongeveer 10 sessies zal de vaardigheid blind typen aangeleerd worden. Deze sessies gaan steeds in kleine groepjes 1 keer per week op een middag door van 12.10 uur tot 12.50 uur in ons gezellig open leeratelier van school (B.0.04).

Wat krijg je gratis van school als je je inschrijft voor de sessies blind typen? 👌

  • De school geeft je een gratis cursus mee waarin er heel wat oefeningen, spelvormen, oefensites, … aan bod komen.
  • Daarbovenop krijg je bij de cursus ook extra ondersteuning van een leerkracht.

Wat breng je zelf mee? 

  • Naar de sessies breng je steeds jouw laptop met oplader mee die je van school hebt gekregen.

 

Hopelijk tot binnenkort? 😃

Foto website   blind typen

U bevindt zich hier: Home Studiebegeleiding Sessies blind typen