Vertrouwensleerlingen

Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen van onze school die op vrijwillige basis fungeren als vertrouwenspersoon voor alle leerlingen van onze school en die daarvoor een opleiding volgen. We willen jongeren bereiken die problemen hebben. De drempel om naar het CLB of een begeleidende leerkracht te gaan is soms te groot, Andere volwassenen in vertrouwen nemen is soms moeilijk. Sommigen vinden het gemakkelijker om naar een leeftijdsgenoot te stappen.

Wij zijn jong op hetzelfde moment als jullie en dit lijkt ons wel belangrijk. In de eerste plaats zijn we er om te luisteren. Verder zullen we proberen om goede raad te geven of mee naar hulp te zoeken. Jullie kunnen bij ons dan ook met alle problemen terecht. Elk ding waarvan jij denkt dat het een probleem is, is er één!! Als jij vindt, dat het zo is, dan is het zo en kan niemand je zeggen dat het verkeerd is.  Jullie kunnen dus bij ons terecht met problemen zoals, pesten, ruzies, leerproblemen, familiale problemen,... We zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen dat we van jullie krijgen essentieel is. Daarom stellen we in onze contacten met andere leerlingen de zwijgplicht voorop.

vertrouwensleerlingen 18 19

Vertrouwensleerlingen hebben zwijgplicht t.o.v. alle buitenstaanders, d.w.z. dat we tegen niemand mogen vertellen wat ons werd toevertrouwd. We mogen ook niets ondernemen zonder dat jij ermee akkoord gaat. Het is niet de bedoeling dat jij door ons nog meer in moeilijkheden geraakt. We hebben dan ook een contract ondertekend i.v.m deze zwijgplicht. Zwijgplicht

Contact

Je kan ons alle dagen tijdens de middagpauze bereiken in een vast lokaal. Voor gebouw 41 is dit lokaal M002. In de CAM kan je ons vinden in lokaal C012.

 poster verbeterde versie vertouwensleerlingen

U bevindt zich hier: Home Wie is wie? Vertrouwensleerlingen