Schoolpastoraal

Onze school is een katholieke school. Dit willen we gestalte geven in de totale werking van onze school.

Hier op Sint -Ursula hebben we getracht om geïnspireerd door het evangelie samen met de leerlingen een school– en leefgemeenschap op te bouwen waarin een aantal christelijke elementen ruim aan bod komen zoals daar zijn:

Samen vieren:

Zo'n vier keer per jaar komen we per graad samen in de grote zaal of de kerk voor een viering die aansluit bij de tijd van het kerkelijk jaar. Op die manier staan we even stil bij de bron van ons geloof en vieren we ook onze verbondenheid. In deze vieringen is er inbreng van alle geledingen van de school.

Solidariteit:

Elk jaar kiezen we samen met de leerlingen een project voor kansarmen (hier bij ons of veraf) dat we financieel steunen. Daarnaast is er voor de eerstejaars in samenwerking met de 6des van de lagere school de Damiaanactie en is ook de schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International een vaste waarde.

dsc 2634   dsc 2638

Dit jaar kozen wij ervoor om twee projecten te steunen:

“Het Open Poortje”

VZW Het Open Poortje is een organisatie waar gezinnen met hulpvragen rond de opvoeding van hun kinderen, terecht kunnen voor begeleiding. De VZW biedt opvoedingshulp aan alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Daarbij vertrekt de organisatie vanuit de positieve krachten die nog in het gezin aanwezig zijn en gaat het samen met ouders en kinderen op zoek naar oplossingen om de stressfactoren die de opvoeding negatief beïnvloeden samen aan te pakken. Meer info

EN

"VZW Sophie’s Angels"

Deze VZW zet zich dagelijks (ook regelmatig ’ s nachts) in om verloren en gewonde dieren te redden, niet alleen honden en poezen, wat nochtans de grootste groep is van “dieren in nood”, maar ook voor vogels, eenden, varkens, ezels, …. . Meer info

 

U bevindt zich hier: Home Wie is wie? Schoolpastoraal