Studieaanbod derde graad

Een goede schoolkeuze is zeer belangrijk en daarom staan wij voor je klaar met alle nodige informatie. 

In het filmpje hieronder krijgt u alvast meer uitleg over de onderwijsvernieuwing in de derde graad domein maatschappij en welzijn.

 

Volgende studierichtingen worden volgende jaar op onze school georganiseerd. De leesentabellen zullen gepubliceerd worden van zodra ze beschiklbaar zijn.

D-finaliteit new

 • Latijn-Moderne Talen
 • Latijn - Wetenschappen
 • Moderne Talen - Wetenschappen
 • Wetenschappen - Wiskunde
 • Humane Wetenschappen
 • Welzijnswetenschappen

 

D/A-finaliteit new

 • Opvoeding & Begeleiding
 • Gezondheidszorg

 

A-finaliteit new

 • Basiszorg & Ondersteuning
 • Moderealisatie

KAAP

Het KAAP project geeft ouders van onze leerlingen de kans om Nederlands te leren binnen de schoolcontext. Onze ouders krijgen Nederlandse lessen op de school aangeboden om zo meer betrokken te kunnen zijn bij de school en hun kinderen. Het Nederlands is gericht op de schooltaal die gebruikt wordt om te communiceren binnen en buiten de schoolmuren. Het is een samenwerking tussen de Schoolbrug en Atlas.

Wie komt er in aanmerking om KAAP te volgen?

 • Ouders van onze leerlingen die de Nederlandse taal niet zo goed machtig zijn. Dit kan blijken uit een moeilijke of soms geen communicatie met de school, bijvoorbeeld bij oudercontacten en formele/informele schoolmomenten.
 • Ouders moeten een screening doorlopen om vast te stellen wat het beginniveau is van de Nederlandse taal en of de ouders reeds lessen hebben gevolgd. Je kan maar 1keer KAAP volgen.
 • Pas na goedkeuring van de ondersteunende organisaties zoals de schoolbrug en Atlas kunnen de ouders dan ook effectief de lessen volgen.

 

Hoe inschrijven? 📝

 • De ouders kunnen zich kandidaat stellen om KAAP te volgen door een berichtje te sturen via SMAS naar KAAP, maar kunnen ook telefonisch op een lijst komen te staan door te bellen naar het algemeen nummer van de school.
 • De kostprijs is amper 20 euro voor een heel schooljaar!

Wanneer en waar gaan de lessen door? 🕕

 • Afhankelijk van het niveau van de ouders gaan de lessen 2 à 3 keer per week door.
 • De lessen binnen de school gaan door in lokaal B.0.04.
 • Door de goede samenwerking met Het huis van het kind, gaat ook daar 1 les per week door.
 • Het gaat telkens over een voormiddag van 9u tot 12u. Deze dagen en uren kunnen ook aangepast worden aan de ouders die in aanmerking komen.
 • Uitstappen worden voorzien om ook de omgeving van de school beter te leren kennen. Een paar voorbeelden zijn o.a. de bibliotheek, het jeugdcentrum, het cultureel centrum, …

Wat wordt er voorzien voor en tijdens de lessen? 👌

 • Gratis babysit, dit wordt geregeld door de schoolbrug om ook ouders met jongere kinderen de kans te geven deze lessen te volgen. De babysit gaat steeds door in het huis van het kind.
 • Een diploma/getuigschrift, bij het behalen van een niveau. Dit kan zeker een beloning zijn voor je harde werk.
 • Gratis koffie/thee en eventueel een koekje aangeboden door de school.
 • Een geweldige ervaring en unieke leerkans binnen dezelfde school als zoon/dochter.
 • WIFI en cursusmateriaal wordt allemaal voorzien door de leerkracht zelf. Deze bestaat voornamelijk uit informatie komende van de school uit brieven, uitstappen, ...

Sessies blind typen

De onderwijsvernieuwing en de alsmaar groter wordende digitale schoolomgeving verhoogt de nood aan de vaardigheid ‘blind typen’. Als school willen we dan ook inspelen op de vraag van leerlingen om deze extra vaardigheid onder de knie te krijgen.

Wie het ‘blind typen’ vaardig is, zal tijdens een les waar het gebruik van een laptop gevraagd wordt, efficiënter kunnen werken en cruciale informatie zal minder snel gemist worden. Daarnaast is het beheersen van deze vaardigheid een extra pluspunt als je gaat verder studeren en/of gaat werken. Wist je dat de vaardigheid blind typen ook mooi op jouw CV staat? Er zijn kortom enkel en alleen maar voordelen op te noemen.

Hieronder een paar praktische details:

Hoe inschrijven? 📝

 • De leerlingen van de 3de graad krijgen via een Smartschoolbericht een uitnodiging om zich in te schrijven voor de sessies blind typen. Je kan bij de inschrijving aangeven met welke leerlingen je graag samenzit bij het aanleren van deze vaardigheid. Op termijn kan het zijn dat dit aanbod zich ook uitbreidt naar de 2de graad. De communicatie hierover zal opnieuw via Smartschool gebeuren.
 • Er zijn voorlopig 2 inschrijvingsmomenten, nl. bij de start van het schooljaar en net voor de kerstvakantie. Op termijn kunnen er inschrijvingsmomenten bijkomen.

Wanneer en waar gaan de sessies door? 🕕

 • In ongeveer 10 sessies zal de vaardigheid blind typen aangeleerd worden. Deze sessies gaan steeds in kleine groepjes 1 keer per week op een middag door van 12.10 uur tot 12.50 uur in ons gezellig open leeratelier van school (B.0.04).

Wat krijg je gratis van school als je je inschrijft voor de sessies blind typen? 👌

 • De school geeft je een gratis cursus mee waarin er heel wat oefeningen, spelvormen, oefensites, … aan bod komen.
 • Daarbovenop krijg je bij de cursus ook extra ondersteuning van een leerkracht.

Wat breng je zelf mee? 

 • Naar de sessies breng je steeds jouw laptop met oplader mee die je van school hebt gekregen.

 

Hopelijk tot binnenkort? 😃

Foto website  blind typen

Sessies leesbaar schrijven

Het correct kunnen schrijven is cruciaal voor de ontwikkeling van een leerling. Daarnaast merken we dat het niet mooi en onleesbaar schrijven een impact kan hebben op de schoolresultaten van de leerling. Leesbaar schrijven is dus van groot belang, aangezien er is aangetoond dat moeilijk leesbare handschriften onbewust lager worden beoordeeld. Met een slecht handschrift ben je dus altijd in het nadeel.

Hieronder een paar praktische details:

Hoe inschrijven? 📝

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Indien er vraag is vanuit de vakleerkrachten, dan kan je als leerling via een klassenraad opgegeven worden en word je bijgevolg hiervoor persoonlijk uitgenodigd via een Smartschoolbericht. Deze sessies worden dan ten zeerste aanbevolen omdat het handschrift de resultaten te negatief beïnvloeden.
 2. Als je van jezelf vindt dat jouw handschrift niet zo leesbaar is en je graag extra ondersteuning hiervoor krijgt, dan kan je jezelf ook inschrijven hiervoor. Dit doe je door een Smartschoolbericht naar de GOK-leerkracht Jorens T. te sturen.

Wanneer en waar gaan de sessies door? 🕕

 • De sessies gaan steeds 1 keer per week op een woensdagmiddag door van 12.10 uur tot 12.50 uur in ons gezellig open leeratelier (B.0.04).

Wat krijg je gratis van school als je je inschrijft voor de sessies leesbaar schrijven? 👌

 • De school biedt je werkbladen aan waar het handschrift met een specifieke methode terug wordt ingeoefend.
 • Daarbovenop krijg je bij deze werkbladen ook extra ondersteuning van een leerkracht.

Wat breng je zelf mee? ✏️

 • Naar de sessies breng je steeds jouw schrijfgerei mee.
 • Tevens breng je ook gemaakte toetsen en huistaken mee. Deze kunnen in een verder stadium als extra oefenmateriaal dienen.

 

Foto website  leesbaar schrijven

Leren leren

Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen betere leerprestaties kunnen behalen, als zij zelf goed de regie kunnen voeren over hun eigen leerproces. Daarvoor moeten ze bewust verschillende leerstrategieën combineren, zoals relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren.

Hoe kan je gericht plannen? Hoe bereid ik best een taak, een toets of een proefwerk voor? … Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te weten hoe je hieraan moet beginnen. Nochtans is dit o.a. een niet te missen vaardigheid om leerachterstand te vermijden. Als school vinden we het belangrijk om de zin naar je eigen leerproces in handen te nemen aan te wakkeren en onze leerlingen hier verder in te begeleiden. Zo willen we hen de basis aanreiken om beter te studeren.

In de eerste graad hebben alle leerlingen een klasuur met hun titularis. Elke week zal de klastitularis met jou en je klasgenoten praten en werken rond interessante of belangrijke thema’s: Smartschool, de sfeer in de klas, moeilijke situaties, fijne activiteiten, tips om goed te leren, uitleg over studiekeuzes. Hier komt het thema “leren leren” uitgebreid aan bod. Voor elke proefwerkenreeks zal je titularis je voorbereiden aan de hand van een bundeltje met leerstofoverzichten per vak en extra tips.

In de tweede en derde graad geven je vakleerkrachten studietips doorheen hun lessen. Daarnaast zal het GOK-team klassen die in de studie zitten algemene sessies rond leren leren aanbieden. Ook titularissen kunnen binnen de school aangeven wanneer een klas nood heeft aan meer sturing binnen dit thema. Deze studietips zijn ook digitaal ter beschikking.


Leerlingen die nood hebben aan meer ondersteuning kunnen zich inschrijven voor een individuele cursus studiecoaching. Na deze cursus kunnen leerlingen aansluiten bij verschillende workshops rond bepaalde thema’s (zoals motivatie, planning, schematiseren, …) waarbij we verschillende onderdelen van leren leren verder inoefenen.

Interesse in het aanbod? Bekijk hier de inhoud van onze cursus studiecoaching!

Foto website  studiecoaching

U bevindt zich hier: Home Lessentabellen Eerste graad Uncategorised